PKP Cargo
Centrala

ET41-179
91 51 3 160 261-6    PL-PKPC
91 51 3 160 262-4    PL-PKPC

203E-179 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.10.1985MD Idzikowice
S131.01.1989ZNTK Oleśnica
R330.06.1995MD Idzikowice
R426.09.2000CM Skarżysko-Kamienna
R517.08.2005ZNTKiM Gdańsk
R622.10.2013PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.
+++
31.01.2017
INFORMACJA