PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-176
91 51 3 160 259-0    PL-PKPC
91 51 3 160 260-8    PL-PKPC

203E-176 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R504.08.2004ZNTKiM Gdańsk
R631.08.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.