PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-175
91 51 3 160 257-4    PL-PKPC
91 51 3 160 258-2    PL-PKPC

203E-175 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R615.10.2008ZNTK Oleśnica