PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-174
91 51 3 160 255-8    PL-PKPC
91 51 3 160 256-6    PL-PKPC

203E-174 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.05.2008ZNTK Oleśnica
R?30.06.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.