PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-173
91 51 3 160 405-9    PL-PKPC
91 51 3 160 406-7    PL-PKPC

203E-173 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R620.02.2002ZNTK Oleśnica
R716.11.2007ZNLE Gliwice