PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-172
91 51 3 160 253-3    PL-PKPC
91 51 3 160 254-1    PL-PKPC

203E-172 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 28.08.2003 ZNTKiM Gdańsk
R6 06.08.2009 Małopolski Zakład Spółki