PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-172
91 51 3 160 253-3    PL-PKPC
91 51 3 160 254-1    PL-PKPC

203E-172 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R528.08.2003ZNTKiM Gdańsk
R606.08.2009CT Małopolski / CT Kraków