PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-169
91 51 3 160 013-1    PL-PKPC
91 51 3 160 014-9    PL-PKPC

203E-169 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R317.03.1999ZT Zduńska Wola Karsznice
R425.06.2008ZNTK Oleśnica
MAL17.12.2008ZNTK Oleśnica
P5/1+M30.04.2019PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.