PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-167
91 51 3 160 249-1    PL-PKPC
91 51 3 160 250-9    PL-PKPC

203E-167 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R515.04.2002ZNTKiM Gdańsk
R618.11.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.