PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-165
91 51 3 160 245-9    PL-PKPC
91 51 3 160 246-7    PL-PKPC

203E-165 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R310.05.2002ZNTK Oleśnica
R416.07.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.