PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-163
91 51 3 160 243-4    PL-PKPC
91 51 3 160 244-2    PL-PKPC

203E-163 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R506.06.2001ZNLE Gliwice
R617.06.2008ZNTKiM Gdańsk
R728.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.