PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-162
91 51 3 160 241-8    PL-PKPC
91 51 3 160 242-6    PL-PKPC

203E-162 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R422.03.2001CM Skarżysko-Kamienna
R527.12.2013PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.