PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-161
91 51 3 160 239-2    PL-PKPC
91 51 3 160 240-0    PL-PKPC

203E-161 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R428.10.2004ZNTKiM Gdańsk
R503.04.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.