PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-160
91 51 3 160 237-6    PL-PKPC
91 51 3 160 238-4    PL-PKPC

203E-160 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R128.01.1986ZNTK Oleśnica
R502.02.2002ZNLE Gliwice