PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-157
91 51 3 160 397-8    PL-PKPC
91 51 3 160 398-6    PL-PKPC

203E-157 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?24.11.2005ZNTKiM Gdańsk
R?18.12.2013PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.