PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-156
91 51 3 160 235-0    PL-PKPC
91 51 3 160 236-8    PL-PKPC

203E-156 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.12.2001ZT Zduńska Wola Karsznice
R521.11.2013PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.