PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-154
91 51 3 160 233-5    PL-PKPC
91 51 3 160 234-3    PL-PKPC

203E-154 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R310.03.1999MT Skarżysko-Kamienna
R431.12.2004ZNTKiM Gdańsk
R514.02.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.