PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-151
91 51 3 160 011-5    PL-PKPC
91 51 3 160 012-3    PL-PKPC

203E-151 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R414.03.2000CM Skarżysko-Kamienna
R527.06.2008ZNTK Oleśnica