PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET41-149
91 51 3 160 229-3    PL-PKPC
91 51 3 160 230-1    PL-PKPC

203E-149 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R402.10.2000ZT Zduńska Wola Karsznice
R509.12.2013PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.
28.06.2016 | Bydgoszcz Wschód | Data naprawy R5. ET41-149