PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-149
91 51 3 160 229-3    PL-PKPC
91 51 3 160 230-1    PL-PKPC

203E-149 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?02.10.2000ZT Zduńska Wola Karsznice
R?09.12.2013PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.