PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-148
91 51 3 160 227-7    PL-PKPC
91 51 3 160 228-5    PL-PKPC

203E-148 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R410.05.1999MZ Skarżysko-Kamienna
R531.08.2007ZNTK Oleśnica
P5/1+M29.03.2019PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.