PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-146
91 51 3 160 225-1    PL-PKPC
91 51 3 160 226-9    PL-PKPC

203E-146 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R225.09.1996ZNLE Gliwice
R321.12.2007ZNTK Oleśnica