PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-145
91 51 3 160 223-6    PL-PKPC
91 51 3 160 224-4    PL-PKPC

203E-145 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R516.07.2003ZNTKiM Gdańsk
R609.12.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.