PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-144
91 51 3 160 221-0    PL-PKPC
91 51 3 160 222-8    PL-PKPC

203E-144 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.12.1997ZNTK Lubań
R419.01.2009ZNTKiM Gdańsk