PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-143
91 51 3 160 219-4    PL-PKPC
91 51 3 160 220-2    PL-PKPC

203E-143 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R413.03.2000ZT Zduńska Wola Karsznice
R514.07.2008ZNTKiM Gdańsk