PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET41-142
91 51 3 160 217-8    PL-PKPC
91 51 3 160 218-6    PL-PKPC

203E-142 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?26.11.1997ZNTK Lubań
R?26.02.2007ZNTKiM Gdańsk