PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-139
91 51 3 160 213-7    PL-PKPC
91 51 3 160 214-5    PL-PKPC

203E-139 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R504.11.2004ZNTKiM Gdańsk
R611.10.2013PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.