PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-138
91 51 3 160 211-1    PL-PKPC
91 51 3 160 212-9    PL-PKPC

203E-138 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?22.01.2008ZNTK Oleśnica