PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-134
91 51 3 160 205-3    PL-PKPC
91 51 3 160 206-1    PL-PKPC

203E-134 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R520.08.2002ZNLE Gliwice
R629.05.2008ZNTKiM Gdańsk