PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-132
91 51 3 160 201-2    PL-PKPC
91 51 3 160 202-0    PL-PKPC

203E-132 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R6 05.11.2008 CM Poznań
Galeria zdjęć pojazdu
20.05.2011 | Maksymilianowo - Kotomierz ET41-132