PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-132
91 51 3 160 201-2    PL-PKPC
91 51 3 160 202-0    PL-PKPC

203E-132 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R605.11.2008CM Poznań