PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-131
91 51 3 160 199-8    PL-PKPC
91 51 3 160 200-4    PL-PKPC

203E-131 / 1981
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?12.03.2002ZNTK Oleśnica
R?29.05.2008ZNTK Oleśnica