PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-130
91 51 3 160 197-2    PL-PKPC
91 51 3 160 198-0    PL-PKPC

203E-130 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R521.06.2001ZNLE Gliwice
R631.05.2007ZNTK Oleśnica
R723.04.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.