PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-129
91 51 3 160 009-9    PL-PKPC
91 51 3 160 010-7    PL-PKPC

203E-129 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R518.03.2003ZNTK Oleśnica
MAL30.01.2009ZNTK Oleśnica
R619.04.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.