PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-128
91 51 3 160 195-6    PL-PKPC
91 51 3 160 196-4    PL-PKPC

203E-128 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R102.07.1985ZNTK Oleśnica
R408.12.1998MT Skarżysko-Kamienna
R527.06.2007ZNLE Gliwice
P5/1+M22.03.2019PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.