PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-125
91 51 3 160 193-1    PL-PKPC
91 51 3 160 194-9    PL-PKPC

203E-125 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.10.2007ZNTK Oleśnica
04.04.2009 | Bydgoszcz Wschód | Data naprawy R5. ET41-125
20.05.2011 | Maksymilianowo - Kotomierz ET41-125
20.05.2011 | Maksymilianowo - Kotomierz ET41-125