PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-125
91 51 3 160 193-1    PL-PKPC
91 51 3 160 194-9    PL-PKPC

203E-125 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.10.2007ZNTK Oleśnica