PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-124
91 51 3 160 191-5    PL-PKPC
91 51 3 160 192-3    PL-PKPC

203E-124 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R109.07.1986ZNTK Oleśnica
S113.11.1990ZNTK Oleśnica
R323.02.1996ZNTK Oleśnica
R419.05.2003ZNTK Oleśnica
R531.07.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.