PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-122
91 51 3 160 187-3    PL-PKPC
91 51 3 160 188-1    PL-PKPC

203E-122 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R421.10.2004ZNTKiM Gdańsk
R530.09.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.