PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-120
91 51 3 160 185-7    PL-PKPC
91 51 3 160 186-5    PL-PKPC

203E-120 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R412.09.2003ZNTKiM Gdańsk
R530.01.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.