PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-118
91 51 3 160 183-2    PL-PKPC
91 51 3 160 184-0    PL-PKPC

203E-118 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R318.09.1995ZNLE Gliwice
R411.10.2004ZNTKiM Gdańsk
R529.11.2013PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.