PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-117
91 51 3 160 181-6    PL-PKPC
91 51 3 160 084-2    PL-PKPC

203E-117 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R418.02.2004ZNTKiM Gdańsk
A26.06.2009ZNLE Gliwice
P5/1+M31.10.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.