PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-113
91 51 3 160 179-0    PL-PKPC
91 51 3 160 180-8    PL-PKPC

203E-113 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?19.02.2008ZNTK Oleśnica
R?29.05.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.