PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-110
91 51 3 160 177-4    PL-PKPC
91 51 3 160 178-2    PL-PKPC

203E-110 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R327.03.1996ZNTK Lubań
R412.01.2006ZNTKiM Gdańsk
R530.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.