PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-107
91 51 3 160 171-7    PL-PKPC
91 51 3 160 172-5    PL-PKPC

203E-107 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R328.02.2003ZNTK Oleśnica
R423.07.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.