PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-105
91 51 3 160 005-7    PL-PKPC
91 51 3 160 006-5    PL-PKPC

203E-105 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R413.11.2001ZNTK Oleśnica
R530.11.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.