PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-103
91 51 3 160 167-5    PL-PKPC
91 51 3 160 168-3    PL-PKPC

203E-103 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R508.11.1999ZNTK Oleśnica
R630.03.2007ZNTK Oleśnica
P5/1+M20.07.2017PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.