PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-102
91 51 3 160 165-9    PL-PKPC
91 51 3 160 166-7    PL-PKPC

203E-102 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 21.11.2008 CM Ostrów Wlkp.