PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-102
91 51 3 160 165-9    PL-PKPC
91 51 3 160 166-7    PL-PKPC

203E-102 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R521.11.2008CM Ostrów Wlkp.