PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-101
91 51 3 160 163-4    PL-PKPC
91 51 3 160 164-2    PL-PKPC

203E-101 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R416.12.2003ZNTK Oleśnica
R524.01.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.