PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-100
91 51 3 160 161-8    PL-PKPC
91 51 3 160 162-6    PL-PKPC

203E-100 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R508.06.2004ZNTKiM Gdańsk
R617.06.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.