PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-099
91 51 3 160 387-9    PL-PKPC
91 51 3 160 388-7    PL-PKPC

203E-099 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R524.07.1997ZNTK Lubań
R619.01.2004ZNTK Oleśnica
R720.03.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.