PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-096
91 51 3 160 385-3    PL-PKPC
91 51 3 160 386-1    PL-PKPC

203E-096 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?28.03.2003ZNTKiM Gdańsk
R?04.02.2009CM Poznań