PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-094
91 51 3 160 157-6    PL-PKPC
91 51 3 160 158-4    PL-PKPC

203E-094 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R417.08.2004ZNTKiM Gdańsk
R507.01.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.