PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-091
91 51 3 160 153-5    PL-PKPC
91 51 3 160 154-3    PL-PKPC

203E-091 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R505.04.2000CM Skarżysko-Kamienna
R609.02.2009ZNTKiM Gdańsk